Нов електронен ресурс

36

Нов електронен ресурс Библиотеката предоставя лицензиран пълнотекстов достъп до колекция “Social Sciences & Humanities Library” чрез платформа „Taylor & Francis Online“. Колекцията съдържа 1200 пълнотекстови електронни списания на английски език в областите: антропология и археология, лингвистика, литература, музика, визуални и сценични изкуства, поведенчески науки, бизнес, мениджмънт и икономика, право и криминология, география и планиране на градската среда, медийни и комуникационни науки, политика, странознание и международни отношения, обществено здравеопазване и социални грижи, философия и социология, спорт, организация на свободното време и туризъм, стратегии на отбраната и изследвания в областта на сигурността.

Можете да използвате платформата „Taylor & Francis Online“ както в локалната мрежа на университета, така и извън нея .

Допълнителна информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел: 02/8110 296, library@nbu.bg.

.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име