Нов електронен ресурс „Leisure and Tourism”

22

Семейството на предоставяните от библиотеката електронни ресурси се увеличава. „Leisure and Tourism” е новата многоезична база данни, която съдържа повече от 4000 пълнотекстови документа, сред които статии от списания,  материали от конференции и доклади, над 2000 глави от книги и 140 000 библиографски записи по теми обхващащи отделните видове туризъм (културен, селски, религиозен, спортен и т.н.) и всички аспекти на туризма, като: политики, управление, отдих и възстановяване, изкуства, култура и забавления, организиране и управление на събития, спорт, ландшафт, екотуризъм, обновяване на градската среда и културното наследство и мн. др. Тя е основен ресурс за всеки в туристическата индустрия, но и за изследователи, работещи в академични и корпоративни организации, студенти, учители и обучители.

Можете да използвате „Leisure and Tourism“ както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.
Допълнителна информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел: 02/8110 296, library@nbu.bg.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име