Нов електронен ресурс

24

„SciVal Experts“ е  инструмент за профилиране и свързване  на изследователи. Улеснява учени, администратори, мениджъри и ръководства да откриват необходимите им експерти за сътрудничество в рамките институцията или в други организации. „SciVal Experts“ анализира всяка публикация в база данни „Scopus“, внася допълнително съдържание, предоставено от институцията, като създава експертен профил на учените и изследователите и разкрива връзките между авторите. Учените имат възможност да въвеждат  допълнителни данни, за да предоставят по-цялостна картина на техния специфичен опит. До момента в „SciVal Experts“ са включени 28 български научни институции, а имената на учените са подредени в азбучен списък с броя на техните публикациите в „Scopus“.

Можете да използвате „SciVal Experts“ както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

Допълнителна информация: бюро “Справочно-библиографска информация”, тел: 02/8110 296, library@nbu.bg.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име