Начало » Архив по рубрика » Книги

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец октомври 2017 г. Сред тях са „Българска реч и писмо : Да говорим и пишем правилно“ от Стефан Брезинскии, „Лекции по логика“ на Имануел Кант, „Основи на информатиката“ с авторски колектив Кр. Манев, И. Ланджев, С. Малешков, Р. Стайнов, П. Асенова, С. Боев, Е. Стоилов, […]

Книгата „Технология и техники на публичната комуникация“ от Здравко Райков може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 316.78 / Р 274) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни […]

Продължи …

Книгата „Витгенщайн за границите на езика“ от Александър Кънев може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 101 / К 963) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете […]

Продължи …

Книгата „Добрият път : Мисли на великия китайски мъдрец“ от Конфуций в превод от немски език на Фред Люпке може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 29 / К 841) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън […]

Продължи …

На 31 октомври 2017 г. в 19.00 ч. в литературен клуб „Перото“ ще започне представянето на романа „Хронографът на доктор Коен“ от Десислава Томова, алумни на Нов български университет. Ще участва актьорът Стоян Алексиев и д-р Андрей Лешков.  Джазовите импровизации ще бъдат на Александър Нейчев-Саки. Десислава Томова e завършила бакалавърска програма „Персонифицирана аудиовизуална журналистика“ и […]

Продължи …

Книгата „История на американския народ“ на Пол Джонсън може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 97 / Д 523) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси […]

Продължи …

Книгата „Дислексия“ на Ваня Матанова може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 616 / М 384) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея (http://kenli.nbu.bg:2048/login). След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална […]

Продължи …

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец септември 2017 г. Сред тях са „Аудио-визията : Производство, разпространение​, показване“ на гл. ас. д-р Стойко Петков, „История на българските държавни символи“ от Иван Войников, „Право и морал : Проблемът за юридическата валидност в прочита на съвременния правен позитивизъм“ от Симеон Гройсман, „Романтиката на XIX […]

Продължи …

Книгата „Професионална подготовка на учителя по чужд език“ на доц. д-р Светлана Димитрова-​Гюзелева е публикувана от Нов български университет през 2007 г. В предговора към изданието „Вместо увод“ доц. д-р Димитрова-​Гюзелева пише: „С настоящия труд си поставяме за цел да направим преглед на водещите образователни политики и практики в професионалната квалификация на учителите по чужд […]

Продължи …

Сборникът „Политическият имидж – парадокс по български“ е публикуван от Нов български университет през 2001 г. Съдържа доклади от проведената на 25-27 юли 2001 г. едноименна лятна школа, която е творческа проява на департамент „Масови комуникации. Ръководител на школата е проф. Руси Маринов, а заместник е проф. Десислава Бошнакова. В предговора към изданието проф. Бошнакова […]

Продължи …