Начало » Архив по рубрика » Книги

Политическият имидж – парадокс по български

Сборникът „Политическият имидж – парадокс по български“ е публикуван от Нов български университет през 2001 г. Съдържа доклади от проведената на 25-27 юли 2001 г. едноименна лятна школа, която е творческа проява на департамент „Масови комуникации. Ръководител на школата е проф. Руси Маринов, а заместник е проф. Десислава Бошнакова. В предговора към изданието проф. Бошнакова […]

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец август 2017 г. Сред тях са „Административноправна същност на информацията“ на проф. Райна Николова, „Геопоетики : Провидяни пътища на културата и в литературата“ от проф. Михаил Неделчев, „Литература на случаите : От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“ : Казуси в литературното поле на НРБ“ от […]

Продължи …

Изданието „Иван Саръилиев: Усилието да узнаваш“ е публикувано от Нов български университет през 2004 г. Посветено е на 115 годишнината от рождението на проф. Иван В. Саръилиев. Освен негови текстове и текстове, посветени на трудовете му, са включени и статии за прагматизма, чийто пръв популяризатор у нас е той. В приложения в края на книгата […]

Продължи …

От 1995 г. Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания организира Ранноесенна школа по семиотика (EFSS). „Сборник лекции, статии, доклади, есета : Международна ранноесенна школа по семиотика – EFSS“  е издание на Нов български университет. Том X е резултат от проведената юбилейна десета школа през месец септември 2004 г. в град Созопол. Съставител е проф. Кристиан Банков. […]

Продължи …

Книгата „Чистота и опасност : Анализ на понятията за омърсяване и табу“ на Мери Дъглас може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 316.7 / Д 953) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата […]

Продължи …

Книгата „За автобиографична​та памет“ на доц. д-р Анита Касабова е публикувана от Нов български университет през 2007 г. Във въведението към изданието авторът пише: „Настоящето изследване се концентрира върху концептуалното и аналитичното в автобиографичната памет, без да я разисква в социологичен или културен план…не се изследва в качеството ѝ на социално-културен феномен, като не споделям […]

Продължи …

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец юли 2017 г. Сред тях са „Българите, основоположници на Европейската цивилизация : Генетична генеалогия и популационна генетика на Българите“ на инж. Евгени Делев, „Етнометодология и логика на всекидневното разбиране“ на проф. Кольо Коев, д.с.н, „Музикална творба и изпълнителска практика : Mузикалнокултур​ни модели“ на д-р Лилия […]

Продължи …

Книгата „Институции, институционална промяна и икономически резултати“ на Дъглас Норт може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 330 / Н 919) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до […]

Продължи …

От 1995 г. Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания организира Ранноесенна школа по семиотика (EFSS). „Сборник лекции, статии, доклади, есета : Международна ранноесенна школа по семиотика – EFSS“  е издание на Нов български университет. Том XI е резултат от проведената школа през месец септември 2005 г. в град Созопол. Съставител е проф. Кристиан Банков. При том […]

Продължи …

Книгата „Динамиката на несъзнаваното“ на Карл Густав Юнг може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 159.96 / Ю 240) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси […]

Продължи …