Начало » Архив по рубрика » Книги

Най-четени книги

Книгата „Игра и реалност“ на Доналд Удс Уиникът може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 159.96 / У 413) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете […]

Книгата „Що е глобализация : Заблудите на глобализма – отговори на глобализацията“ от Улрих Бек може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 316 / Б 328) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата […]

Продължи …

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец декември 2017 г. Сред тях са  „Двенадцать“ и „Септември“: Диалогът на две поеми: В спор с предходните поетически и жанрови системи“ от Михаил Неделчев, „Научно-​практически коментар на Закона за Предоставяне на установяване на конфликт на интереси“ на Николай Николов , „Наказателно право : Обща част. […]

Продължи …

Книгата „Точка и линия в равнината“ на Василий Кандински може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 7.03 / Б 253) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси […]

Продължи …

На 23 ноември 2017 г. по повод отбелязването на своята 75-годишнина в Центъра на книгата на Нов български университет проф. Михаил Неделчев дари на университетската библиотека девет свои монографии, студии и изследвания. Те са ценно допълнение към библиотечните колекции и ще бъдат полезни в академичната работа на студентите и преподавателите в университета: „Двенадцать“ и „Септември“ […]

Продължи …

Книгата „Рогозенското съкровище“ на проф. Иван Маразов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 904 / М 291) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка […]

Продължи …

Част 1. на книгата „Теории за истината“ със съставител Любен Сивилов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 141 / Т 497) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа  на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп […]

Продължи …

Разгледайте списъка с нови заглавия  в библиотеката, постъпили през месец ноември 2017 г. Сред тях са „Попиващият ум“ от Мария Монтесори, „История на стара вътрешна Азия“ от Ищван Вашари, „Антропология на изток от рая: Юбилеен сборник в чест на 25 години департамент „Антропология“ и 60-годишнината на проф. Пламен Бочков“ под съставителството на доц. д-р Магдалена […]

Продължи …

Книгата „АВС на етнологията: Т. 2.: Антология на науката за човека, културата и обществото“ със съставител Иваничка Георгиева може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 39 / А 210) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След […]

Продължи …

На 1 декември 2017 г. ще бъде преустановено заемането за дома на книги от колекция „Единствен/последен екземпляр“ (маркирани с червен етикет). С оглед на подготовката за зимната изпитна сесия през месеците декември и януари, заглавията от тази колекция ще се ползват в читалня. Възползвайте се от оставащите 8 дни, за да заемете нужната ви литература […]

Продължи …