събота, 20 октомври, 2018

Заемане за дома от студенти и докторанти

За дома се заемат книги, аудиовизуални материали, периодични и нотни издания на бюра „Заемна служба“ в библиотеката: Екземпляр за дома (зелен етикет) - 8 документа за 1 месец. Единствен/последен екземпляр (червен етикет) - 1...

Нашите дарители

През месец септември 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: доц. д-р Галина Петкова, гл. ас. д-р Бистра Николова, гл. ас. д-р Бранимира Колева, Александра Георгиева, доц. д-р Наталия Христова, ас....

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец септември 2018 г. Сред тях са  „Учебно помагало по административно право и административен процес“ на проф. Райна Николова, „Валутният риск в икономиката : Теоретични и...

Част от книга на проф. Руси Маринов в Научния архив на НБУ

Четете първа глава „Информация и трансфер на знание“ от книгата  „Информационен домейн@ интелигентни и смарт комуникации“ на проф. Руси Маринов, д.н., която е достъпна в Научния електронен архив на НБУ. В книгата се анализират съвременни...

Европейска миграция

Книга: Ireland, Sweden, and the Great European Migration, 1815-1914 Редактор: Donald Harman Akenson Издател: MQUP Език: Английски Резюме: This book is the product of Donald Akenson's decades of research and writing on Irish social history and its relationship...

Нова книга на проф. Явор Конов, д.н. в Научния електронен архив на НБУ

Четете новата книга на проф. Явор Конов, д.н. „Падре Атанасиус Кирхер (1602-1680) и неговата Musurgia Universalis (Рим, 1650) : Itinerarium illustratum“, която е достъпна в Научния електронен архив на НБУ (http://eprints.nbu.bg/3838/). Откривам множество различни материали,...

Свят, направен за пари

Книга: A World Made for Money : Economy, Geography, and the Way We Live Today Автор: Bret Wallach Издател: UNP - Nebraska Език: Английски Наблюдавайки светлините на градската среда в Оклахома авторът отбелязва: „Всичко, което виждам, е построено,...

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец август 2018 г. Сред тях са „Похвати за изграждане на потребителска анагажираност в рекламата“ на гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян, „Информационни технологии в практиката или...

Нашите дарители

През месец август 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. д-р Пламен Бочков, д-р Георги Текев, доц. д-р Тодор Коларов, проф. д-р Орлин Тодоров, Николай Алексиев, проф. д-р Здравка Константинова,...

Емоционално поведение и политика

Книга: Emotional Diplomacy : Official Emotion on the International Stage Автор: Todd H. Hall Издател: Cornell University Press Език: Английски В книгата Тод Хол изследва официалното изразяване на емоции на политическата международна сцена. Разглеждайки различни случаи на емоционално...

За инуитите

Книга: Nuvisavik : The Place Where We Weave Автор: Maria Von Finkenstein Издател: MQUP Език: Английски Резюме: In 1970 a small group of young Inuit women in Pangnirtung...