сряда, 22 август, 2018

Нашите дарители

През месец юли 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. Антони Славински, доц. д-р Веселин Методиев, ст.н.с. II ст. д-р Станка Добрева, гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова, Христо Дончев, гл....

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец юли 2018 г. Сред тях са „Мениджмънт на развлекателната индустрия“ на доц. д-р Ирена Емилова, „Човешкият капитал в туризма“ от  гл. ас. д-р Милена...

Дарение от проф. д-р Румен Владимиров

През юни 2018 г. проф. д-р Румен Владимиров дари на Библиотеката сборника „Наказателното правораздаване – традиции и перспективи“ (сигнатура: 343.1 / Н 181). В него са представени достиженията на редица български учени в областта...

Най-четени книги

Книгата „50 класически живописни творби : Най-значимите картини в историята на изкуството“ на Ролф Х. Йохансен може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 75.03 / Й 855) и в електронен вид чрез...

Нашите дарители

През месец юни 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: Красина Дамянова, Михаела Аргирова, гл. ас. д-р Нигохос Канарян, Лиляна Филипова, Евдокия Сергеева Яцута, Димитрина Райчева, проф. д-р Румен Владимиров, доц....

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец юни 2018 г. Сред тях са „Осигуряване и осигурителен пазар“ на доц. д-р Иванка Данева, „Китай - събуждането на един гигант“ от Хенри Полсън,...

Най-четени книги

Книгата „Българско гражданско процесуално право“ на Живко Сталев, Анелия Мингова, Валентина Попова и Ружа Иванова може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 347.9 / Б 926) и в електронен вид чрез дигитална...

Най-четени книги

Книгата „Възход и падение на Великите сили : Икономически промени и военни конфликти XV-XX век : Т. 1.“ на Пол Кенеди може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 930.9 / К 509)...

Храна за ума

През май 2018 г. се проведе буккросинг инициатива „Храна за ума“, част от програмата на Нов български университет по повод XIII-та Национална библиотечна седмица. Сто книги, регистрирани на сайта на световното движение, бяха пуснати...

Нашите дарители

През месец май 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. д-р Пламен Бочков, д-р Веселина Василева, д-р Ивана Давитков, проф. д-р Живка Винарова, д.м.н., Сердикий Попов, Кристина Кънчева, проф. д-р...

Научно публикуване и цитиране в реферирани и индексни бази данни

Семинарът „НАУЧНО ПУБЛИКУВАНЕ И ЦИТИРАНЕ В РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСНИ БАЗИ ДАННИ“ за университетски преподаватели и докторанти ще се проведе на 30 август 2018 г....