3 C
Sofia
вторник, 22 януари, 2019

Интерактивна външна реклама

Библиотеката изготви тематична библиография „Интерактивна външна реклама“. Тя включва 48 заглавия на книги и статии на български език, публикувани в периода 2005 г.-2016 г. Използвани са каталозите на Библиотеката на НБУ, националната „Св. св....

Продажби в сектора на спиртните напитки

Библиотеката изготви тематична библиография „Анализ на практиките на насърчаването на продажбите в сектора на спиртните напитки“. Тя включва 67 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2006 г.-2016...

Употребата на холографски изображения и „face recognition“ в рекламата

Библиотеката изготви тематична библиография „Употребата на холографски изображения и техниката „face recognition“ в рекламата“. Тя включва 49 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2016 г. Използвани...

Психология, философия и естетика на културизма и фитнеса

Библиотеката изготви тематична библиография „Психология, философия и естетика на културизма и фитнеса“. Тя включва 58 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2005 г.-2016 г. Използвани са каталозите...

Киберсигурност в мрежови системи за управление

Библиотеката изготви тематична библиография „Киберсигурност в мрежови системи за управление“. Тя включва 81 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2016 г. Използвани са каталозите на Библиотеката...

Жените в римското общество

Библиотеката изготви тематична библиография „Жените в римското провинциално общество в Долна Мизия и Тракия“. Тя включва 60 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2016 г. Използвани...

Реформите в държавната политика и администрация на Белгия

Библиотеката изготви тематична библиография „Реформите в държавната политика и администрация на Белгия в последния четвърт век“. Тя включва 67 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2016...

Вземане на решения в международния мениджмънт

Библиотеката изготви тематична библиография „Вземане на решения в международния мениджмънт по примера на чужди компании“. Тя включва 63 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2016 г....

История, състояние и потенциал за развитие на ИКЕА

Библиотеката изготви тематична библиография „История, състояние и потенциал за развитие на ИКЕА“. Тя включва 47 заглавия на книги и статии на български език, публикувани в периода 2000 г.-2016 г. Използван e библиотечният каталог и...

Участие на гражданите в местното самоуправление

Библиотеката изготви тематична библиография „Участие на гражданите в местното самоуправление (по примера на община Кърджали)“. Тя включва 50 заглавия на книги и статии на български език, публикувани в периода 2000 г.-2016 г. Използвани са...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 23. януари 2019...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!