1 C
Sofia
вторник, 22 януари, 2019

Радиото

Библиотеката изготви тематична библиография „Радиото“. Тя включва 109 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 1990 г.-2018 г. Използван e каталогът на Библиотеката на НБУ. Включена е информация...

Сценография

Библиотеката изготви тематична библиография „Сценография“. Тя включва 105 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 1990 г.-2017 г. Използван e каталогът на Библиотеката на НБУ. Включена е информация...

Сгради и климатични концепции

Библиотеката изготви тематична библиография „Обемно-пространствена структура на сградите и отношението и към съвременните климатични концепции“. Тя включва 104 заглавия на книги и статии на български, английски и немски език, публикувани в периода 2000 г.-2018...

Емоционална интелигентност и тревожност, себеоценка и толерантност

Библиотеката изготви тематична библиография „Взаимовръзка на емоционалната интелигентност с тревожност, себеоценка и толерантност към неопределеност“. Тя включва 100 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017 г....

Управление на конфликти в организацията

Библиотеката изготви тематична библиография „Управление на конфликти в организацията“. Тя включва 57 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017 г. Използвани са каталозите на Библиотеката на...

Океанариуми

Библиотеката изготви тематична библиография „Изграждане и поддръжка на океанариуми“. Тя включва 31 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017 г. Използвани са каталозите на Библиотеката на...

Култура и география на виното

Библиотеката изготви тематична библиография „Култура и география на виното в библиотечните колекции на НБУ“. Тя включва 139 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017 г. Използван...

Танцова терапия

Библиотеката изготви тематична библиография „Методите на танцовата терапия и съвременния танц за самоусъвършенстване на личността ни“. Тя включва 77 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017...

Анализ на ефективност на компания

Библиотеката изготви тематична библиография „Анализ на ефективността на компанията по примера на Софарма АД, Bayer, Merck“. Тя включва 57 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2006 г.-2017...

Глобални дистрибуционни системи

Библиотеката изготви тематична библиография „Глобални дистрибуционни системи“. Тя включва 46 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2007 г.-2017 г. Използвани са каталозите на Библиотеката на НБУ, националната...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 23. януари 2019...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!