сряда, 21 ноември, 2018

Радиото

Библиотеката изготви тематична библиография „Радиото“. Тя включва 109 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 1990 г.-2018 г. Използван e каталогът на Библиотеката на НБУ. Включена е информация...

Сценография

Библиотеката изготви тематична библиография „Сценография“. Тя включва 105 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 1990 г.-2017 г. Използван e каталогът на Библиотеката на НБУ. Включена е информация...

Сгради и климатични концепции

Библиотеката изготви тематична библиография „Обемно-пространствена структура на сградите и отношението и към съвременните климатични концепции“. Тя включва 104 заглавия на книги и статии на български, английски и немски език, публикувани в периода 2000 г.-2018...

Емоционална интелигентност и тревожност, себеоценка и толерантност

Библиотеката изготви тематична библиография „Взаимовръзка на емоционалната интелигентност с тревожност, себеоценка и толерантност към неопределеност“. Тя включва 100 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017 г....

Управление на конфликти в организацията

Библиотеката изготви тематична библиография „Управление на конфликти в организацията“. Тя включва 57 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017 г. Използвани са каталозите на Библиотеката на...

Океанариуми

Библиотеката изготви тематична библиография „Изграждане и поддръжка на океанариуми“. Тя включва 31 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017 г. Използвани са каталозите на Библиотеката на...

Култура и география на виното

Библиотеката изготви тематична библиография „Култура и география на виното в библиотечните колекции на НБУ“. Тя включва 139 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017 г. Използван...

Танцова терапия

Библиотеката изготви тематична библиография „Методите на танцовата терапия и съвременния танц за самоусъвършенстване на личността ни“. Тя включва 77 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017...

Анализ на ефективност на компания

Библиотеката изготви тематична библиография „Анализ на ефективността на компанията по примера на Софарма АД, Bayer, Merck“. Тя включва 57 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2006 г.-2017...

Глобални дистрибуционни системи

Библиотеката изготви тематична библиография „Глобални дистрибуционни системи“. Тя включва 46 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2007 г.-2017 г. Използвани са каталозите на Библиотеката на НБУ, националната...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „АБВ В ТЪРСЕНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ“ ще се проведе на 22 ноември 2018...