13 C
Sofia
сряда, 20 февруари, 2019

Семинар със студенти по политически науки

На 20. ноември 2018 г. в зала 411 във втори корпус на университета се проведе обучителна сесия за развитие на информационна компетентност със студенти, обучаващи се в курс  „Questioning contemporary societies: analytical approaches and...

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ“  ще се проведе на 29 ноември 2018 г. от 10.00 ч. до 11.00 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 28 ноември 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ, СПИСАНИЯ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИДЕА ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ БАЗИ ДАННИ“ ще се проведе на 26 ноември 2018 г. от 14.30 ч. до...

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЦИТИРАНИЯ“  ще се проведе на 26 ноември 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в семинарна зала на библиотеката. Участниците ще се научат да: издирват цитирания чрез инструментите...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „АБВ В ТЪРСЕНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ“ ще се проведе на 22 ноември 2018 г. от 10.00 ч. до 11.00 ч. в залата за...

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „ОБЕДИНЕНО ТЪРСЕНЕ В БАЗИ ДАННИ“  ще се проведе на 21 ноември 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „АБВ В ТЪРСЕНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ“ ще се проведе на 14 ноември 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за...

Интегрирано обучение на библиотеката в учебната програма

От 31 октомври до 5 ноември 2018 г. се проведе обучение за развитие на информационната компетентност, интегрирано в учебната програма на общообразователни курсове по български език и академично есе, които са задължителни за всички...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „УСЛУГИ ЧРЕЗ ЧИТАТЕЛСКА КАРТА“ ще се проведе на 31 октомври 2018 г. от 15.30 ч. до 16.20 ч. в залата за екипна...

Кредит в читателската карта

Кредитът от 15.00 лв., който получавате в картата си на редовен студент или докторант, можете да използвате за заплащане на различни библиотечни и технически...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!