Начало » Архив по рубрика » Събития » Обучение

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 26 април 2018 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката, като участниците ще се научат как да: откриват информация по […]

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЦИТИРАНИЯ“ ще се проведе на 26 април 2018 г. от 16.00 ч. до 17.00 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще се научат да: издирват цитирания чрез инструментите SCOPUS […]

Продължи …

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „АБВ В ТЪРСЕНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ“ ще се проведе на 13 април 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката, като участниците ще придобият умения, необходими на всеки, обучаващ се […]

Продължи …

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „МЕЖДУНАРОДНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА ЗА СПИСАНИЯ И КНИГИ“ ще се проведе на 11 април 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще научат повече за: Международен стандартен номер […]

Продължи …

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 29 март 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката, като участниците ще се научат как да: откриват информация по […]

Продължи …

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ“ ще се проведе на 26 март 2018 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще научат повече за: актуализация […]

Продължи …

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 22 март 2018 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката, като участниците ще се научат как да: откриват информация по […]

Продължи …

Семинар за студенти, докторанти и преподаватели Събитието ще се проведе на 21 март 2018 г. от 16.00 ч. до 17.00 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на Библиотеката на Нов български университет. Ще бъдат представени базите данни на ProQuest: Arts & Humanities Database – осигурява онлайн достъп до […]

Продължи …

Семинарът „СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ/МАТЕРИАЛИ В НАУЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА НБУ“  ще се проведе на 16 март 2018 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна  работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще се научат да: събират всичко, което са създали в Научния електронен архив на […]

Продължи …

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „АБВ В ТЪРСЕНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ“ ще се проведе на 14 март 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката, като участниците ще придобият умения, необходими на всеки, обучаващ се […]

Продължи …