Начало » Архив по рубрика » Събития » Обучение

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЦИТИРАНИЯ“  ще се проведе на 19 януари 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще се научат да: издирват цитирания чрез инструментите SCOPUS и Web of science, използват вече създаден списък с публикации/материали в […]

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 17 януари 2017 г. от 11.30 ч. до 12.30 ч. в залата за екипна работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката, като участниците ще се научат как да: откриват информация по […]

Продължи …

  Семинарът „ОБЕДИНЕНО ТЪРСЕНЕ В БАЗИ ДАННИ“  ще се проведе на 12 януари 2018 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще се научат да: провеждат обединено търсене в абонираните бази данни чрез EBSCO Discovery Service, преглеждат многообразието от електронни […]

Продължи …

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ, СПИСАНИЯ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИДЕА ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ БАЗИ ДАННИ“ ще се проведе на 11 януари 2018 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще се запознаят с: […]

Продължи …

Семинарът „СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ/МАТЕРИАЛИ В НАУЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА НБУ“  ще се проведе на 8 януари 2018 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще се научат да: събират всичко, което са създали в Научния електронен архив на […]

Продължи …

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „АБВ В ТЪРСЕНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ“ ще се проведе на 5 януари 2018 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката, като участниците ще придобият умения, необходими на всеки, обучаващ се […]

Продължи …

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 22 декември 2017 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката, като участниците ще се научат как да: откриват информация по […]

Продължи …

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „МЕТОДИ ЗА ТЪРСЕНЕ И ФУНКЦИИ В БИБЛИОТЕЧНИЯ КАТАЛОГ“ ще се проведе на 21 декември 2017 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката, като участниците ще научат повече за: усъвършенстване […]

Продължи …

Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ“ ще се проведе на 20 декември 2017 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще се научат как да: откриват информация по тема в библиотеката, издирват съществуващи електронни дисертации, търсят в колекции от електронни книги […]

Продължи …

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 15 декември 2017 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката, като участниците ще се научат как да: откриват информация по […]

Продължи …