10.5 C
Sofia
четвъртък, 19 септември, 2019

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА ТЕЗА“ ще се проведе на 24. септември 2019 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за...

Цитирания в научни реферирани списания и сборници

Семинарът за университетски преподаватели и докторанти „Цитирания в научни реферирани списания и сборници“ ще се проведе на 26. септември 2019 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна работа в читалня...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА ТЕЗА“ ще се проведе на 20. септември 2019 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за...

Процедура за включване на издания в национален референтен списък

Семинарът за университетски преподаватели и докторанти „Процедура за включване на издания в „Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране“ ще се проведе на 18 септември 2019 г. от 15.30 ч....

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА ТЕЗА“ ще се проведе на 11. септември 2019 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за...

Видове регистри и каталози, отразяващи рецензираните издания в България

Семинарът за университетски преподаватели и докторанти „Видове регистри и каталози, отразяващи рецензираните издания в България“ ще се проведе на 10 септември 2019 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в компютърен център 2 на...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА ТЕЗА“ ще се проведе на 05. септември 2019 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за...

Видове рецензирани издания и поддържане на авторска библиография

Семинарът за университетски преподаватели и докторанти „Видове рецензирани издания и поддържане на авторска библиография“ ще се проведе на 2 септември 2019 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна работа в...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА ТЕЗА“ ще се проведе на 27. август 2019 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за...

Цитирания в научни реферирани списания и сборници

Семинарът за университетски преподаватели и докторанти „Цитирания в научни реферирани списания и сборници“ ще се проведе на 29. август 2019 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна работа в читалня...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА ТЕЗА“ ще се проведе на 24. септември 2019...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!