13 C
Sofia
сряда, 20 февруари, 2019
Начало Електронни ресурси

Департамент „Дизайн“ работи със специализирана база данни

Тази седмица, 18-24 февруари 2019 г., студенти и преподаватели от департамент „Дизайн“ работят с онлайн платформа „The Trend Bunker“. Временният достъп е организиран от библиотеката. В базата данни могат да се проследят тенденциите в...

База данни „MasterFILE Premier“ на EBSCO

Широк е спектърът от тематични области в база данни „MasterFILE Premier“ на EBSCO. Застъпени са приложни, социални и хуманитарни науки, здравеопазване, образование, обща наука и мултикултурни въпроси. Документите са предимно на английски език. Съдържанието...

База данни „Academic Search Complete“ на EBSCO

Мултидисциплинарна база данни „Academic Search Complete“ на EBSCO покрива всички научни направления, застъпени в Нов български университет. Разработена е специално за академични институции и съдържа повече от 8 500 пълнотекстови списания, от които 7...

JSTOR

Електронният ресурс предоставя уникална по своите мащаби дигитална база данни, основана през 1995 г. от Уилиям Боуън. Тя предлага пълнотекстов достъп до водещи академични списания от различни дисциплини в областта на хуманитарните, социалните и...

База данни за психоанализата и психотерапията

Psychoanalytic Electronic Publishing Archive (PEP Archive) е електронен ресурс, който предлага пънотекстов достъп до документи в областта на психоанализата и психотерапията. Възниква по идея на Пол Мошър и се реализира с подкрепата на Американската...

Отличен инструмент за преподаватели и студенти

База данни „IMD World Competitiveness Online“ предоставя статистическа информация за конкурентоспособността на нациите от International Institute for Management Development, базиран в Швейцария. Информацията се основава на данни от поредиците на IMD World Competitiveness Yearbook,...

Ориентир в света на комуникациите

База данни WARC предоставя информация за всички аспекти на маркетинга, медиите и комуникациите. Платформата съдържа 45000 статии, казуси, изследователски доклади, статии, новини и резюмета на английски език. Включва проучвания на пазара, прогнозиране на рекламни...

Временен достъп до икономически данни от CEIC Data

До 31 декември 2018 г. библиотеката организира временен достъп до електронния ресурс CEIC Data. Платформата предлага икономически данни за 195 страни и 20 отрасъла на промишлеността. Включена е информация от национални статистически агенции, Международния...

Временен достъп до електронни списания на издателство de Gruyter

До 31 декември 2018 г. библиотеката организира временен достъп до 376 списания на издателство de Gruyter в областта на изкуството, науката, техниката, социалните и хуманитарни науки. Периодичните издания са на английски и немски език....

Временен достъп до електронните книги на Bloomsbery Group

До 22 декември 2018 г. библиотеката организира временен достъп до „Bloomsbury Collections“ на издателство Bloomsbery Group в областта на изкуството, социалните и хуманитарни науки. Колекциите осигуряват достъп до около 7000 заглавия на електронни книги....

Кредит в читателската карта

Кредитът от 15.00 лв., който получавате в картата си на редовен студент или докторант, можете да използвате за заплащане на различни библиотечни и технически...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!