3 C
Sofia
вторник, 22 януари, 2019

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „АБВ В ТЪРСЕНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ“ ще се проведе на 6 декември 2018 г. от 8.30 ч. до 9.30 ч. в залата за...

Семинар за преподаватели и докторанти

  Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ“  ще се проведе на 5 декември 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците...

Семинар със студенти по политически науки

На 20. ноември 2018 г. в зала 411 във втори корпус на университета се проведе обучителна сесия за развитие на информационна компетентност със студенти, обучаващи се в курс  „Questioning contemporary societies: analytical approaches and...

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ“  ще се проведе на 29 ноември 2018 г. от 10.00 ч. до 11.00 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 28 ноември 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ, СПИСАНИЯ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИДЕА ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ БАЗИ ДАННИ“ ще се проведе на 26 ноември 2018 г. от 14.30 ч. до...

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЦИТИРАНИЯ“  ще се проведе на 26 ноември 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в семинарна зала на библиотеката. Участниците ще се научат да: издирват цитирания чрез инструментите...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „АБВ В ТЪРСЕНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ“ ще се проведе на 22 ноември 2018 г. от 10.00 ч. до 11.00 ч. в залата за...

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „ОБЕДИНЕНО ТЪРСЕНЕ В БАЗИ ДАННИ“  ще се проведе на 21 ноември 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „АБВ В ТЪРСЕНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ“ ще се проведе на 14 ноември 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 23. януари 2019...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!