3 C
Sofia
вторник, 22 януари, 2019

Заемане на книги с червен етикет

От 1 юли 2018 г. отново можете да заемате по 1 книга от колекция „Единствен/последен екземпляр“ (маркирана с червен етикет) в библиотеката. Неустойката за забава на този документ е в размер на 1.00 лв....

Ламиниране

Библиотеката предлага техническа услуга „Ламиниране“. В технологичен и компютърен център I се ламинира до формат А3, а в компютърен център II до формат А4. Допълнителна информация: компютърен център I - корпус 2, до стая 110...

Международно списание за психоанализа

„The international journal of psychoanalysis“, с ISSN 0020-7578, e част от библиотечните колекции на Нов български университет от 1999 г. Публикува статии за психоаналитична теория и техника, история на психоанализата, клинични приноси, образование и...

Книги с червен етикет

На 2 май 2018 г. ще бъде преустановено заемането за дома на книги от колекция „Единствен/последен екземпляр“ (маркирани с червен етикет). С оглед на подготовката за лятната изпитна сесия през месеците май и юни,...

Анализ на ефективност на компания

Библиотеката изготви тематична библиография „Анализ на ефективността на компанията по примера на Софарма АД, Bayer, Merck“. Тя включва 57 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2006 г.-2017...

Анализ на цитиране

Услугата „Анализ на цитиране“ се предлага от Библиотеката. Включва създаване на потребителски профили в библиографски информационни системи и асоцииране на автора с неговите публикации. Издирване на цитирания в интернет. Изготвяне на цялостен анализ, въз...

Сканиране

Черно-бяло и цветно сканиране до формат А3 се предлага в технологичния и компютърните центрове. Допълнителна информация: компютърен център I - корпус 2, до зала 110 – тел. 02/8110194, компютърен център II - корпус 2, зала...

Достъп до специализиран софтуер

В компютърните центрове към библиотеката се предлагат специализирани софтуерни продукти за самостоятелна работа като: AutoCAD , ARCHICAD 20 - двуизмерно и триизмерно проектиране и чертане. Autodesk 3ds Max Design 2012 - създаване на 3D...

Копиране и разпечатване

Черно-бяло копиране и разпечатване до формат А3 библиотеката предлага в технологичния и компютърните центрове, а цветно на същите места с изключение на копиране в компютърен център II. При използване на услугите копиране и разпечатване в...

Поръчка на заглавие

Услугата „Поръчка на заглавие“ се предлага от библиотеката. Всеки, който притежава читателска карта, може да заяви закупуване на книги и аудиовизуални материали, абониране на периодични издания и бази данни. Поръчка на заглавие може да...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 23. януари 2019...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!