четвъртък, 18 октомври, 2018

Услуги за хора с нарушено зрение

Библиотеката разполага със специализирано читателско място за хора с нарушено зрение. То е оборудвано със софтуерните продукти JAWS for Windows и синтезатор на българска реч SpeechLab, както и с брайлов принтер и брайлов дисплей....

Е-книги и електронни четци

Библиотеката предлага заемане за дома на е-книги с осигурен електронен четец. Списък на книгите можете да откриете в библиотечния каталог от меню „Списъци“, използвайте „Избрани заглавия“, а след това „Книги за електронен четец“. За създател на...

Интернет

На територията на университета има няколко безжични мрежи, които се ползват без парола. В библиотеката са разположени терминали за достъп до каталога, до „Е-студент“ и системата за проверка на кредит в читателската карта. На...

Какво трябва да зная за библиотеката?

Целта на книжката „Какво трябва да зная за библиотеката“ е да служи като „пътеводител“. Ще научите към кого да се обърнете за помощ, как и къде да намерите необходимата информация. Ще разберете, какво можете...

Информация за студенти със специални образователни потребности

Пълна информация за достъпността на средата, използването на библиотечните колекции и услуги ще получите от сайта http://bit.ly/2NrkMoR, тел. 02/8110296 и имейл library@nbu.bg. Снимка: Exchange students with special needs. . Colourbox.com. Retrieved 8 Oct 2018, from...

Съдействие при издирване на заглавия

На бюро „Справочно-библиографска информация“ в библиотеката ще получите помощ при издирване на заглавия в каталога. То се намира на първи етаж в библиотеката. Ще научите още, как да ползвате колекциите „Книги“, „Справочни издания“, „Периодични...

За какво служи библиотечният каталог?

Библиотечният каталог е основно средство, с което търсите информация за книгите, периодичните издания, дипломните работи, аудиовизуалните материали и други, които библиотеката притежава. Можете да издирвате документи като използвате: Търсене чрез икони: бързо намирате информация в...

Въпроси, въпроси…

За всичко, свързано с библиотеката, правилата за ползване, услугите и ресурсите, питайте на обслужващите бюра. Така ще спестите време, а и ще научите повече, отколкото, ако се опитвате да се справите сами. Съществуват различни...

Управление на конфликти в организацията

Библиотеката изготви тематична библиография „Управление на конфликти в организацията“. Тя включва 57 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г.-2017 г. Използвани са каталозите на Библиотеката на...

Широкоформатен печат

Семинар за широкоформатен висококачествен печат на любителски и професионални фотографии, репродукции, архитектурни и дизайнерски проекти  ще се проведе на 31 август 2018 г. от 14:30 ч. до15:30 ч. в компютърен център I на Библиотеката...

Как да търся в библиотечния каталог?

Всичко за видовете търсене, списъците с резултати и библиографските описания ще намерите в специално разработено ръководство „Как да търся в каталога?“. Ще го откриете...