6.9 C
Sofia
сряда, 13 ноември, 2019

Библиотечни колекции: „Справочни издания“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Колекция „Справочни издания“ обхваща общи и специални енциклопедии, терминологични...

Библиотечни колекции: „Книги“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Колекциите от книги се състоят от монографии, сборници, доклади...

Информация за студенти със специални образователни потребности

Пълна информация за достъпността на средата, използването на библиотечните колекции и услуги ще получите от сайта http://bit.ly/2NrkMoR, тел. 02/8110296 и имейл library@nbu.bg. Снимка: Disability. . Philosophy Talk and PhilosophyTalk.org. Retrieved 29 Oct 2019, from https://www.philosophytalk.org/shows/disability

Заемане за дома от студенти и докторанти

За дома се заемат книги, аудиовизуални материали, периодични и нотни издания на бюра „Заемна служба“ в библиотеката: Екземпляр за дома (зелен етикет) – 8 документа за 1 месец. Единствен/последен екземпляр (червен етикет) – 1...

Търсите е-заглавие?

Съдействие при издирване на електронна книга и е-списание ще получите на бюро „Справочно-библиографска информация“ в библиотеката. Библиотекарите ще обяснят принципите на работа и ще покажат методите за търсене в бази данни.

Търсите заглавие?

Съдействие при издирване на заглавия ще получите на бюро „Справочно-библиографска информация“. То се намира на втори етаж в библиотеката. Ще научите още, как да ползвате колекциите „Книги“, „Справочни издания“, „Периодични издания“, „Лични библиотеки“, „Дипломни...

Въпроси…

Попитайте библиотекаря за всичко, свързано с библиотеката, правилата за ползване, услугите и ресурсите. Така ще спестите време, а и ще научите повече. Съществуват различни начини да получите отговори.: имейл: library@nbu.bg, тел.: 02/8110296, чат канал: http://www.nbu.bg/bg/library, блог: http://www.nbulibrary-blog.eu/, ...

Търсене по полета в библиотечния каталог

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=SwxI1PHNh3E При този вид търсене се комбинират едновременно няколко критерия. Задължително се посочва взаимовръзката между тях чрез логическите (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ. Това прави търсенето по полета изключително прецизно. Почти не се изваждат непотребни...

Инфлуенсър маркетинг

Библиотеката изготви тематична библиография „Инфлуенсър маркетинг“. Тя включва 45 заглавия на книги и статии на български и английски език. Използван e каталогът на Библиотеката на НБУ. Включена е информация от бази данни Central and...

Опростено търсене в библиотечния каталог

https://youtu.be/_wI77AqkWmo Използвайте опростено търсене, когато знаете дума или фраза. Обикновено това се налага ако не разполагате с достатъчно информация за документа. Въведете една или повече ключови думи, възможен е и цял израз. Този вид търсене...

Библиотечни колекции: „Справочни издания“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!