1 C
Sofia
понеделник, 10 декември, 2018

Удължаване срока на ползване

Еднократно може да удължите срока за ползване на взетите от вас документи от библиотеката, ако не са търсени от друг читател. Можете да направите това: от дома чрез функцията „Презаписване” в библиотечния каталог. Изберете...

Сканиране

Черно-бяло и цветно сканиране до формат А3 се предлага в технологичния и компютърните центрове. Допълнителна информация: компютърен център I – корпус 2, до зала 110 – тел. 02/8110194, компютърен център II – корпус 2, зала...

Копиране и разпечатване

Черно-бяло копиране и разпечатване до формат А3 библиотеката предлага в технологичния и компютърните центрове, а цветно на същите места с изключение на копиране в компютърен център II. При използване на услугите копиране и разпечатване в...

Услуги за хора с нарушено зрение

Библиотеката разполага със специализирано читателско място за хора с нарушено зрение. То е оборудвано със софтуерните продукти JAWS for Windows и синтезатор на българска реч SpeechLab, както и с брайлов принтер и брайлов дисплей....

Е-книги и електронни четци

Библиотеката предлага заемане за дома на е-книги с осигурен електронен четец. Списък на книгите можете да откриете в библиотечния каталог от меню „Списъци“, използвайте „Избрани заглавия“, а след това „Книги за електронен четец“. За създател на...

Интернет

На територията на университета има няколко безжични мрежи, които се ползват без парола. В библиотеката са разположени терминали за достъп до каталога, до „Е-студент“ и системата за проверка на кредит в читателската карта. На...

Какво трябва да зная за библиотеката?

Целта на книжката „Какво трябва да зная за библиотеката“ е да служи като „пътеводител“. Ще научите към кого да се обърнете за помощ, как и къде да намерите необходимата информация. Ще разберете, какво можете...

Информация за студенти със специални образователни потребности

Пълна информация за достъпността на средата, използването на библиотечните колекции и услуги ще получите от сайта http://bit.ly/2NrkMoR, тел. 02/8110296 и имейл library@nbu.bg. Снимка: Exchange students with special needs. . Colourbox.com. Retrieved 8 Oct 2018, from...

Съдействие при издирване на заглавия

На бюро „Справочно-библиографска информация“ в библиотеката ще получите помощ при издирване на заглавия в каталога. То се намира на първи етаж в библиотеката. Ще научите още, как да ползвате колекциите „Книги“, „Справочни издания“, „Периодични...

За какво служи библиотечният каталог?

Библиотечният каталог е основно средство, с което търсите информация за книгите, периодичните издания, дипломните работи, аудиовизуалните материали и други, които библиотеката притежава. Можете да издирвате документи като използвате: Търсене чрез икони: бързо намирате информация в...

Най-четени книги

Книгата „Кратка история на изкуствата : Очерци : Ч. 1. : От най-старо време до XVI век“ от Нина Дмитриева може да се ползва...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!