10.5 C
Sofia
четвъртък, 19 септември, 2019

Диалект

Библиотеката изготви тематична библиография „Диалект“. Тя включва 125 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 1990 г. – 2019 г. Използван e каталогът на Библиотеката на НБУ и...

Конкурентни екипи

Библиотеката изготви тематична библиография „Изграждане на конкурентни екипи, ориентирани към резултати в сферата на недвижимите имоти - практики и проблеми“. Тя включва 41 заглавия на книги и статии на английски език, публикувани в периода...

Диабет и алекситимия, диабет и тревожност

Библиотеката изготви тематична библиография „Връзка между диабет и алекситимия, и между диабет и тревожност“. Тя включва 109 заглавия на книги и статии на български и английски език, публикувани в периода 2000 г. – 2018...

Депозит на научни издания

Услугата „Депозит на научни издания“ се предлага от библиотеката. Състои се в депозиране на научни издания в университети, научни институти, национални библиотеки, музеи и други научни и образователни организации в страната и чужбина. Повече информация:...

Редакция на библиографски списък

Услугата „Редакция на библиографски списък“, предлагана от библиотеката, включва редактиране на списък с литература към курсова работа или дипломна теза, статия или дисертация в съответствие с предпочитан библиографски стандарт. Повече информация ще получите на бюро...

Тоталитаризмът в изкуството

Библиотеката изготви тематична библиография „Тоталитаризмът в изкуството“. Тя включва 121 заглавия на книги, статии и видеа на български и английски език, публикувани в периода 1946 г. – 2018 г. Използван e каталогът на Библиотеката...

Актуализация на библиография към курс

Услугата „Актуализация на библиография към курс“ се предлага от библиотеката. Предоставена библиография за актуализация се редактира и обновява с други заглавия от същите автори или нови издания в научната област. Услугата е безплатна за...

Услуга „Тематична библиография“

Традиционна е услугата „Тематична библиография“ за библиотеката. Ако направите поръчка, като резултат, ще получите библиографски списък от литература по интересуваща ви тема. Включва се информация за книги и статии от периодични издания, като в...

Проверка на кредит в читателската карта

Проверка на оставащата сума от кредита в читателската карта може да направите от сайта на библиотеката, меню „Услуги”, подменю „Провери кредит”. За да влезете в системата въведете за потребителско име факултетен номер, а за...

Кредит в читателската карта

Кредитът от 15.00 лв., който получавате в картата си на редовен студент или докторант, можете да използвате за заплащане на различни библиотечни и технически услуги в рамките на семестъра. Възползвайте се от възможността да...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА ТЕЗА“ ще се проведе на 24. септември 2019...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!