3 C
Sofia
вторник, 22 януари, 2019

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец март 2018 г. Сред тях са „Власт, управление и обществено развитие : Глобални, регионални и национални перспективи“ със съставител доц. д-р Димитър Панайотов, „Принципи на...

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия  в библиотеката, постъпили през месец февруари 2018 г. Сред тях са „Мюсюлманите в България: Динамика на нагласите“ със състав. Евгения Иванова, „Семиотични орбити: Навик, норма, ритуал във философията на...

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия  в библиотеката, постъпили през месец януари 2018 г. Сред тях са „Часовниковите кули в България и часовници на сгради в началото на XXI век“ от Ивайло Иванов, „Векът на...

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец декември 2017 г. Сред тях са  „Двенадцать“ и „Септември“: Диалогът на две поеми: В спор с предходните поетически и жанрови системи“ от Михаил Неделчев,...

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия  в библиотеката, постъпили през месец ноември 2017 г. Сред тях са „Попиващият ум“ от Мария Монтесори, „История на стара вътрешна Азия“ от Ищван Вашари, „Антропология на изток от рая:...

Най-четени книги

Книгата „Добрият път : Мисли на великия китайски мъдрец“ от Конфуций в превод от немски език на Фред Люпке може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 29 / К 841) и в...

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец септември 2017 г. Сред тях са „Аудио-визията : Производство, разпространение​, показване“ на гл. ас. д-р Стойко Петков, „История на българските държавни символи“ от Иван...

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец август 2017 г. Сред тях са „Административноправна същност на информацията“ на проф. Райна Николова, „Геопоетики : Провидяни пътища на културата и в литературата“ от...

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец юли 2017 г. Сред тях са „Българите, основоположници на Европейската цивилизация : Генетична генеалогия и популационна генетика на Българите“ на инж. Евгени Делев, „Етнометодология...

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец юни 2017 г. Сред тях са „Еволюция на конституционализма“ от Георги Близнашки, „За тиранията : Двадесет урока от XX век“ от Тимъти Снайдър, „Историкът и...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 23. януари 2019...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!