Начало » Архив по рубрика » Книги » Нови книги

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец март 2018 г. Сред тях са „Власт, управление и обществено развитие : Глобални, регионални и национални перспективи“ със съставител доц. д-р Димитър Панайотов, „Принципи на базите от данни“ от доц. д-р Юлиана Пенева, „Организационно поведение : Новите парадигми за човешко развитие“ от доц. д-р Димитър Панайотов, […]

Разгледайте списъка с нови заглавия  в библиотеката, постъпили през месец февруари 2018 г. Сред тях са „Мюсюлманите в България: Динамика на нагласите“ със състав. Евгения Иванова, „Семиотични орбити: Навик, норма, ритуал във философията на Чарлс Пърс“ от Рени Янкова, „Записки по революцията“ от Евгений Дайнов, „Етюди за здравето“ от Петър Цонов, „Геополитика и геостратегия на […]

Продължи …

Разгледайте списъка с нови заглавия  в библиотеката, постъпили през месец януари 2018 г. Сред тях са „Часовниковите кули в България и часовници на сгради в началото на XXI век“ от Ивайло Иванов, „Векът на структурализма“ под съставителството на доц. д-р Васил Гарнизов, „Търговско право : Търговци“ от проф. д-р Поля Голева, „Принудата и новият член […]

Продължи …

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец декември 2017 г. Сред тях са  „Двенадцать“ и „Септември“: Диалогът на две поеми: В спор с предходните поетически и жанрови системи“ от Михаил Неделчев, „Научно-​практически коментар на Закона за Предоставяне на установяване на конфликт на интереси“ на Николай Николов , „Наказателно право : Обща част. […]

Продължи …

Разгледайте списъка с нови заглавия  в библиотеката, постъпили през месец ноември 2017 г. Сред тях са „Попиващият ум“ от Мария Монтесори, „История на стара вътрешна Азия“ от Ищван Вашари, „Антропология на изток от рая: Юбилеен сборник в чест на 25 години департамент „Антропология“ и 60-годишнината на проф. Пламен Бочков“ под съставителството на доц. д-р Магдалена […]

Продължи …

Книгата „Добрият път : Мисли на великия китайски мъдрец“ от Конфуций в превод от немски език на Фред Люпке може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 29 / К 841) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън […]

Продължи …

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец септември 2017 г. Сред тях са „Аудио-визията : Производство, разпространение​, показване“ на гл. ас. д-р Стойко Петков, „История на българските държавни символи“ от Иван Войников, „Право и морал : Проблемът за юридическата валидност в прочита на съвременния правен позитивизъм“ от Симеон Гройсман, „Романтиката на XIX […]

Продължи …

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец август 2017 г. Сред тях са „Административноправна същност на информацията“ на проф. Райна Николова, „Геопоетики : Провидяни пътища на културата и в литературата“ от проф. Михаил Неделчев, „Литература на случаите : От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“ : Казуси в литературното поле на НРБ“ от […]

Продължи …

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец юли 2017 г. Сред тях са „Българите, основоположници на Европейската цивилизация : Генетична генеалогия и популационна генетика на Българите“ на инж. Евгени Делев, „Етнометодология и логика на всекидневното разбиране“ на проф. Кольо Коев, д.с.н, „Музикална творба и изпълнителска практика : Mузикалнокултур​ни модели“ на д-р Лилия […]

Продължи …

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец юни 2017 г. Сред тях са „Еволюция на конституционализма“ от Георги Близнашки, „За тиранията : Двадесет урока от XX век“ от Тимъти Снайдър, „Историкът и множественото минало“ от Ивайло Знеполски, „Митът за разглезеното дете“ на Алфи Кон, „През погледа на фотографа : Композиция и дизайн за […]

Продължи …