3 C
Sofia
вторник, 22 януари, 2019

Най-четени книги

Книгата „Игра и реалност“ на Доналд Удс Уиникът може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 159.96 / У 413) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се...

Най-четени книги

Книгата „Що е глобализация : Заблудите на глобализма - отговори на глобализацията“ от Улрих Бек може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 316 / Б 328) и в електронен вид чрез дигитална...

Най-четени книги

Книгата „Точка и линия в равнината“ на Василий Кандински може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 7.03 / Б 253) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът...

Най-четени книги

Книгата „Рогозенското съкровище“ на проф. Иван Маразов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 904 / М 291) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява...

Най-четени книги

Част 1. на книгата „Теории за истината“ със съставител Любен Сивилов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 141 / Т 497) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на...

Най-четени книги

Книгата „АВС на етнологията: Т. 2.: Антология на науката за човека, културата и обществото“ със съставител Иваничка Георгиева може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 39 / А 210) и в електронен...

Най-четени книги

Книгата „Съвети към лекаря : Психоаналитични ситуации“ от Зигмунд Фройд може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 159.96 / Ф 855) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката....

Най-четени книги

Книгата „Технология и техники на публичната комуникация“ от Здравко Райков може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 316.78 / Р 274) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката....

Най-четени книги

Книгата „Витгенщайн за границите на езика“ от Александър Кънев може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 101 / К 963) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът...

Най-четени книги

Книгата „История на американския народ“ на Пол Джонсън може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 97 / Д 523) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 23. януари 2019...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!