сряда, 21 ноември, 2018

Най-четени книги

Книгата „Медии и митове“ със съставители Георги Лозанов и Орлин Спасов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 316.7 / М 452) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на...

Най-четени книги

Книгата „Задочни репортажи за България“ от Георги Марков може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 886.7 / М 323) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се...

Най-четени книги

Книгата „50 класически живописни творби : Най-значимите картини в историята на изкуството“ на Ролф Х. Йохансен може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 75.03 / Й 855) и в електронен вид чрез...

Най-четени книги

Книгата „Българско гражданско процесуално право“ на Живко Сталев, Анелия Мингова, Валентина Попова и Ружа Иванова може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 347.9 / Б 926) и в електронен вид чрез дигитална...

Най-четени книги

Книгата „Възход и падение на Великите сили : Икономически промени и военни конфликти XV-XX век : Т. 1.“ на Пол Кенеди може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 930.9 / К 509)...

Най-четени книги

Книгата „Малката голяма книга за изкуството : Западноевропейс​кото изобразително изкуство от праисторията до постимпресиониз​ма“ може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 7.03/М230) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на...

Най-четени книги

Книгата „Цифровият звук : Митове и решения“ от Христо Карагьозов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 78 / К 304) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката....

Най-четени книги

Книгата „Успешен онлайн маркетинг с 65 примера от практиката“ от Жюстин Томс и Денислав Георгиев може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 339.13 / Т 710) и в електронен вид чрез дигитална...

Най-четени книги

Книгата „Въведение в детската психология : Отговори на най-важните въпроси“ от Пол Остерийт може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 159.922 / О-861) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“...

Най-четени книги

Книгата „Типология на телевизионните зрители“ на Христо Катранджиев може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 07 / К 468) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „АБВ В ТЪРСЕНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ“ ще се проведе на 22 ноември 2018...