Временен ресурс „Gale Reference Complete“

До 15 февруари 2018 г. библиотеката организира временен достъп до онлайн колекция „Gale Reference Complete“ на Gale. Тя предоставя достъп до 1 700 електронни книги, сред които енциклопедии и речници,…

Най-четени книги

Книгата „Инвестиции : Теория и практика на финансовите инструменти и пазари“ на проф. д-р Стефан Петранов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 336 / П 462) и…

Най-четени книги

Книгата „Игра и реалност“ на Доналд Удс Уиникът може да се ползва освен на хартиен…

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ“ ще се проведе на 25 януари 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.…