Временен достъп до списанията на Американско дружество на физиците

До 30 юни 2018 г. Библиотеката организира временен достъп до списанията на Американското дружество на физиците (American Physical Society (APS). Колекцията се състои от 13 водещи пълнотекстови заглавия по физика…

Най-четени книги

Книгата „Възход и падение на Великите сили : Икономически промени и военни конфликти XV-XX век : Т. 1.“ на Пол Кенеди може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура:…

Храна за ума

През май 2018 г. се проведе буккросинг инициатива „Храна за ума“, част от програмата на…

Изложба „Българско нематериално културно наследство“

4-29 юни 2018 г. Библиотека, I етаж Повод за изложба „Българско нематериално културно наследство“ е кръгла маса „Университетът среща музея: нематериалното културно наследство и неговото представяне и експониране“, която ще…

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 22 юни 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30…