Временен достъп до база данни „PsycINFO“

До 16 май 2018 г. библиотеката организира временен достъп до база данни „PsycINFO“ на Американската асоциация на психолозите (American Psychological Association (APA) в областта на поведенческите науки и психологията. Тя…

Най-четени книги

Книгата „Въведение в детската психология : Отговори на най-важните въпроси“ от Пол Остерийт може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 159.922 / О-861) и в електронен вид чрез…

Нашите дарители

През месец март 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: доц. д-р…

Ден на Земята в Нов български университет

Ученици и преподаватели от ПГИЧЕ „Св. Методий“ са гости на проведения днес, 20 април 2018 г., в Нов български университет Ден на Земята. Организатори на събитието са департамент „Природни науки“…