Пътеводител за „PsycARTICLES“

Разработен е нов електронен пътеводител за работа с електронен ресурс „PsycARTICLES“. Пълнотекстовата база данни е в областта на когнитивната наука и психология и е създадена от Американската психологическа асоциация (APA). Достъпът…

Най-четени книги

Книгата „Чистота и опасност : Анализ на понятията за омърсяване и табу“ на Мери Дъглас може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 316.7 / Д 953) и в…

Изложба „Космически пътешествия“

20 юли – 15 септември 2017 г. Библиотека, първи етаж Изложбата представя книги, списания и аудиовизуални материали както за обекти от Слънчевата система, така и за такива от далечните предели…

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ“ ще се проведе на 24 август 2017 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.…

В света на компютъра

Студенти от Нов български университет забавляват и обучават безплатно ученици през ваканцията в библиотеката. За…