Изтичащ временен достъп до заглавия на Brill

На 15 ноември 2017 г. изтича временният достъп до избрани заглавия от научни списания на издателство Brill, организиран от библиотеката. Тематичните области са в хуманитарните и социални науки. Включени са…

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец октомври 2017 г. Сред тях са „Българска реч и писмо : Да говорим и пишем правилно“ от Стефан Брезинскии, „Лекции…

Най-четени книги

Книгата „Технология и техники на публичната комуникация“ от Здравко Райков може да се ползва освен…

Изложба „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“

Разгледайте изложбата от книги и списания „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“ подредена в  библиотеката на първи етаж, а също и…

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „АБВ В ТЪРСЕНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ“ ще се проведе на 23 ноември 2017 г. от 14.30 ч. до 15.30…