Умението да слушаш

Филмът „Basic Attending Skills“ с д-р Алън Айви, учи на основни положения при овладяване на изкуството да се слуша и е един от най-гледаните в колекцията на „AcademicVideo Online: Premium“…

Най-четени книги

Книгата „Цифровият звук : Митове и решения“ от Христо Карагьозов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 78 / К 304) и в електронен вид чрез дигитална колекция…

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия  в библиотеката, постъпили през месец април 2018 г. Сред тях…

Изложба „Измерения на красотата“

2-31 май 2018 г. Библиотека, I етаж Изложба „Измерения на красотата“ е създадена по повод семинар „Красота във всичко“, организиран от департамент „Философия и социология“ и Център за книгата на…

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ/МАТЕРИАЛИ В НАУЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА НБУ“  ще се проведе на 29 май 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна …