Временен ресурс в област икономика на EMIS

До 31 декември 2017 г. библиотеката организира временен достъп до онлайн колекция „University CEE & SEE region“ на EMIS (Euromoney Institutional Investor Company), част от Euromoney Institutional Investor plc. Колекцията…

Най-четени книги

Книгата „Точка и линия в равнината“ на Василий Кандински може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 7.03 / Б 253) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени…

Дарение от проф. Михаил Неделчев

На 23 ноември 2017 г. по повод отбелязването на своята 75-годишнина в Центъра на книгата…

Изложба „Образ и смисъл на литературната история: проф. Михаил Неделчев на 75 години“

Изложбата представя издания и публикации на проф. Михаил Неделчев, които са част от колекциите на Библиотеката на Нов български университет.  Тя е съпътстващо събитие на среща по повод книгите „Яворов:…

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ“ ще се проведе на 20 декември 2017 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д.…

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА…