Пътеводител за „PsycARTICLES“

Разработен е нов електронен пътеводител за работа с електронен ресурс „PsycARTICLES“. Пълнотекстовата база данни е в областта на когнитивната наука и психология и е създадена от Американската психологическа асоциация (APA). Достъпът…

Политическият имидж – парадокс по български

Сборникът „Политическият имидж – парадокс по български“ е публикуван от Нов български университет през 2001 г. Съдържа доклади от проведената на 25-27 юли 2001 г. едноименна лятна школа, която е…

Изложба „Любовта в библиотечните колекции на Нов български университет“

Разгледайте изложбата от книги, статии и музикални звукозаписи „Любовта в библиотечните колекции на Нов български университет“, подредена в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“ в библиотеката, а също и онлайн до…

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА СТУДЕНТИ“ ще се проведе на 25 септември 2017 г. от 14.30 ч.…

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ“ ще се проведе на 20 септември 2017…