Cambridge Journals

Разработен е нов електронен пътеводител „Cambridge Journals“. Пътеводителят дава кратка информация за това, какво е достъпно в пълен текст чрез платформа „Cambridge Core“. Изданията на Cambridge University Press могат да се…

Апис

Разработен е нов електронен пътеводител за работа с правно-информационна система „Апис“, която обединява няколко модула…

Най-четени книги

Книгата „Митът за вечното завръщане : Архетипи и повторение“ на Мирча Елиаде може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 29 / Е 511) и в електронен вид чрез…

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия в библиотеката, постъпили през месец февруари 2017 г. Сред тях са…

Проф. Петър Мутафчиев – живот и дело

Разгледайте изложба от книги и материали „Проф. Петър Мутафчиев – живот и дело“, подредена в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“ в библиотеката, а също и онлайн до 13 април 2017…

Семинар за преподаватели и докторанти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЦИТИРАНИЯ“ ще се проведе на 24 март 2017 г. от 14.30 ч. до 15.30…