Временен достъп до „Social Science Premium Collection“ на ProQuest

До 11 април 2018 г. библиотеката организира временен достъп на „Social Science Premium Collection“. Тя предлага пълнотекстови и анотирани списания, вестници, дисертации, издания от конференции и доклади в областта на…

Най-четени книги

Книгата „Катарзис“ на Зигмунд Фройд може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 159.96 / Ф 855) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът…

Най-четени книги

Книгата „Биологична психология“ на проф. Боряна Пирьова, д.н. може да се ползва освен на хартиен…

Изложба „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения“

1-30 март 2018 г. Библиотека, I етаж Библиотеката представя изложба от книги и статии „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения“ по повод международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на…

Наука, бизнес и изкуство от ProQuest

Семинар за студенти, докторанти и преподаватели Събитието ще се проведе на 21 март 2018 г. от 16.00 ч. до 17.00 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка…