Временен достъп до списания, книги и видеа

До 23 март 2017 г. библиотеката осигурява временен достъп до най-богатата пълнотекстова академична база данни „Academic Search Ultimate“ на EBSCO. Съдържа над 11000 списания в пълен текст, като 6200 от…

Дарение от Бразилия

Жоана Д’Анжело Мартинс де Мело от името на Посолството на Федеративна Република Бразилия у нас дари на Библиотеката на Нов български университет 2 екземпляра от португало-българското издание „Булчинска рокля. Целувка…

Най-четени книги

Книгата „Слуховете : Най-старото средство за информация“ на Жан-Ноел Капферер; може да се ползва освен…

Семинар за студенти, докторанти и преподаватели

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „Е-КНИГИ ОТ PROQUEST“ ще се проведе на 2 март 2017 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в…