В помощ при изучаването на английски език

Много от изучаващите английски уверено говорят езика извън аудиторната зала. Когато се наложи четене, интерпретиране или писане на научен текст, се прокрадва нуждата от допълнителни познания и умения. Енциклопедия Британика…

Най-четени книги

Книгата „Цифровият звук : Митове и решения“ от Христо Карагьозов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 78 / К 304) и в електронен вид чрез дигитална колекция…

Нови заглавия в библиотеката

Разгледайте списъка с нови заглавия  в библиотеката, постъпили през месец април 2018 г. Сред тях…

Изложба „Измерения на красотата“

2-31 май 2018 г. Библиотека, I етаж Изложба „Измерения на красотата“ е създадена по повод семинар „Красота във всичко“, организиран от департамент „Философия и социология“ и Център за книгата на…

Професия библиотекар

В последния ден, 18 май 2018 г., от Националната библиотечна седмица в Нов български университет гости в библиотеката са ученици, обучаващи се в специалност „Библиотекознание“ от Национална професионална гимназия по…