Временен ресурс „Gale Reference Complete“

До 15 февруари 2018 г. библиотеката организира временен достъп до онлайн колекция „Gale Reference Complete“ на Gale. Тя предоставя достъп до 1 700 електронни книги, сред които енциклопедии и речници,…

Най-четени книги

Книгата „Създаване на корпоративна репутация: Идентичност, имидж и представяне“ от Греъм Доулинг може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 334 / Д 834) и в електронен вид чрез…

Най-четени книги

Книгата „Психодиагностика на детското развитие“ от Тошко Татьозов и Надежда Витанова може да се ползва…

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА“ ще се проведе на 20 февруари 2018 г. от 14.30 ч. до 15.30…